Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdrofa z.s.

O jejím vzniku, činnosti a současnosti

Vážení,

dovolte mi, abych Vás seznámila s tím, že dne 15.2.2017 vzniklo Vzdělávací centrum a knihovna Miloslava Ransdorfa, z.s. Jedná se o rozsáhlý projekt, který vyžadoval, vyžaduje a bude vyžadovat spoustu času a prostředků na provoz, ale také pomoc mnoha dobrovolníků, než se představy o jeho realizaci zcela naplní. Součástí knihovny bude i nám předaná část knihovny Muzea dělnického hnutí.

Nemáme žádného sponzora nebo miliardového rozhazovače, žádného vlivného ochránce. Pomoc pro splnění posledního přání PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc., ale potřebujeme. 

Chápeme to jako závazek.

Miloslav Ransdorf mnoha lidem pomohl, bez ohledu na své problémy. Pro mnohé hodně udělal. Teď je řada na nás. Zajistit pomoc pro projekt - zachování myšlenkového bohatství, projekt, který určitě překročí hranice naší země. Proto Vás chci touto cestou požádat (za Miloslava Ransdorfa) o pomoc.

Věřím, že se i díky Vašemu přispění podaří knihovnu Miloslava Ransdorfa, včetně té z MDH, uchránit pro budoucí generace a nedat zapadnout jeho myšlenkám.

Vděčni budeme za každou pomoc. Důležité je však i předání informace dalším přátelům, sympatizantům, podporovatelům knih, historikům, studentům... Miloslava Ransdorfa.

Získané finanční příspěvky nám pomohou s úhradou stěhování knih, jejich evidencí, sestavením on-line katalogu, pořízením profesionálního knihovnického programu, který navazuje na celoevropskou databázi, odkupem literatury a jiných archiválií (aby byly výlučným majetkem tohoto vzdělávacího centra a knihovny), k úhradě nájemných prostor knihovny - 1. rok nájemného nám slíbil uhradit poslanec EP Ing. Jaromír Kohlíček, osud tomu ale nemile přispěl jeho nedávnou smrtí , což nás dostalo do nelehké situace.Finance je třeba  i pro zajištění reprografických a knihařských prací, služeb studijní a vědecké knihovny, uchování knih, CD, DVD, korespondence a rukopisů PhDr. Miloslava Ransdorfa, archivně-badatelskou a dokumentační činnost pro vzdělávání, publikační činnost na základě dokumentační činnosti, tvorbu a provoz webu apod.

Děkujeme Vám předem za pochopení a podporu.

Číslo účtu knihovny je:

278071348/0300

BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ43 0300 0000 0002 7807 1348

Pokud se budete chtít stát členem knihovny Miloslava Ransdorfa se všemi právy, tak jak je uvedeno ve stanovách spolku, pak za roční členský příspěvek 1000,- Kč se můžete přihlásit vyplněním přihlášky elektronicky na těchto stránkách nebo stažením přihlášky a jejím zasláním v papírové podobě.

Mílu by to určitě potěšilo.

Ta Vás opravňuje spolurozhodovat, scházet se, studovat, číst i to, co se nestihlo publikovat...

Děkuji za jakoukoliv pomoc a zdravím

Za knihovnu Miloslava Ransdorfa - předsedkyně Marie Krejčová

vyřizuje: Ing. Helena Suchá

tel.: 737 458 192 

Elektronická přihláška k členství 

Vyplňte všechny potřebné údaje.