Elektronická edice odborných textů

Fórum společenských věd publikuje odborné texty z těchto oborů: ekonomie, filozofie, historie, kulturologie, pedagogika, politologie, právo, psychologie, sociologie, společenskovědní aspekty exaktních věd

Tato online edice je určena pro elektronické publikování původních (dosud nikde nezveřejněných) příspěvků odborného charakteru, jejichž autory jsou členové i nečlenové Klubu společenských věd.
Příspěvky mohou mít formu odborných statí, ucelených rozsáhlejších textů (publikací), anotací nebo recenzí již vydaných (zpravidla tištěných) publikací.
Lze také publikovat kritické články reagující na uveřejněné příspěvky ostatních autorů. Pro zveřejňování reakcí platí stejné podmínky jako pro ostatní příspěvky.
Příspěvky (texty ve Wordu, případně obrázky, grafy apod. v jpg) spolu s kontaktními informacemi autora/autorů lze zasílat e-mailem na adresu redakce.ksv@gmail.com, kde lze také získat případné další informace.

Publikované příspěvky neprocházejí jazykovou redakcí. Za obsah a původnost příspěvků odpovídají jejich autoři. Obsah příspěvků nemusí být vždy v souladu s míněním Klubu společenských věd. 


V menu tohoto FÓRA si můžete v jednotlivých letech stáhnout PDF soubory jednotlivých prací nebo shlédnout videa odborných seminářů. Postupně je sem budeme přidávat v rámci revitalizace webu. Děkujeme za trpělivost.