Veškeré akce jsou přesunuty na rok 2021. Snad už žádné překážky nebudou.

Všichni příznivci jste zváni 

Karel Klimša

21.9.2020

Klub mezinárodní politiky spolu s Klubem společenských věd a OV KSČM Praha 1 zvou na vystoupení Karla Klimši k aktuální situaci na Slovensku. Akce se koná 21.9.20 v zasedací místnosti č.76 Praha 1 Politických vězňů 9.

Pozor začátek od 15 hodin!!!

Martin Hrubec a Jan Klán 2.9.2020

Institut české levice, z. ú.

Vás zve na

Diskuzi u kulatého stolu na téma

"Kam utekli voliči levice?"

Analýza voličských skupin sociální demokracie, Zelených, nevoličů a malých neparlamentních stran

Termín a místo konání:

Středa 2. 9. 2020 od 16:00

v místnosti č. 116, 2. patro, Politických vězňů 1531/9, Praha 1

Přednášející: Jan Klán, sociolog

Marek Hrubec, filosof a sociální vědec

Svou účast na diskuzi prosím potvrďte na emailu: institut.cl@seznam.cz do

27.8.2020

Covid-19 , 28.7.2020

Institut české levice, z. ú. Vás zve na Diskuzi u kulatého stolu na téma

"COVID - 19, hospodářské a jiné dopady současné pandemie"

Úvodní slovo: Stanislav Grospič, poslanec Parlamentu ČR

Termín a místo konání:                      28. 7. 2020 od 13:00

v místnosti č. 116, 2. patro, Politických vězňů 1531/9, Praha 1

Přednášející:

Jiří Valenta, poslanec Parlamentu ČR, Jan Campbell, ekonom a předseda akademické rady Institutu české levice.  Na akci bude prezentován referát Tiberio Grazianiho, prezidenta institutu Vision and Global Trends /Itálie/

Moderátor: Jan Klán, tajemník Institutu české levice

Svou účast na diskuzi, prosím, potvrďte na emailu: institut.cl@seznam.cz

do 24. 7. 2020 do 16 hodin z důvodu zajištění potřebných kapacit

Kam utekli voliči levice???  23.6.2020

Vážené členky a členové Klubu společenských věd,

jak víte, letošní program přednášek musel být v březnu přerušen kvůli epidemii. Zatímco klub obnovení přednášek teprve chystá, Institut české levice už organizuje na úterý 23. června diskuzi u kulatého stolu na téma

Kam utekli voliči levice?

Jak uvidíte v přiložené pozvánce, k účasti je potřeba se přihlásit do 18. června, aby organizátoři mohli zajistit prostor podle současných hygienických opatření.

Za výbor klubu

H. Sovová

Svou účast na diskuzi, prosím, potvrďte na emailu: institut.cl@seznam.cz

do 18. 6. 2020 do 16 hodin z důvodu zajištění potřebných kapacit a opatření v souvislosti s koronavirem.


Členská schůze KSV, z.s. 4.3.2020

Vážená, vážený, zvu Tě na členskou schůzi Klubu společenských věd, z.s., kterou svolávám na středu 4. března 2020 od 17,00 hod. do zasedací místnosti č. 153, Politických vězňů 9, Praha 1.

P R O G R A M :

- Zahájení schůze: informace o programu, schválení programu, volba předsedajícího schůze, zapisovatele, ověřovatele zápisu, skrutátora, volba návrhové komise

-Zpráva o činnosti Klubu společenských věd, z.s - Jiří Boháček

-Zpráva o hospodaření Klubu společenských věd - Iva Jozífková

-Zpráva kontrolní komise - Václav Tomeš

-Volba výboru KSV, z.s. - řídící schůze

-30 let existence Klubu společenských věd - Lubomír Vacek

-Diskuse

Jaroslav Foldyna o "Neklidném Balkánu" 24.2.2020

Klub mezinárodní politiky spolu s Klubem společenských věd a OV KSČM Praha 1

zvou na vystoupení poslance Jaroslava Foldyny na téma:

Neklidný Balkán

Akce se uskuteční v pondělí 24. 2. 2020 od 17 hodin v zasedací místnosti č.76, Politických vězňů 9, Praha 1.

Ing. Ladislav Šafránek, CSc. 19.2.2020

Vážené členky a členové Klubu společenských věd,

ve středu 19. února od 17 hodin se uskuteční další akce z programu klubu, přednáška Ing. Ladislava Šafránka, CSc.

Chybí odvaha rozhodnout (za horizont všedních dnů české ekonomiky) s následující diskusí.

Srdečně vás zveme do místnosti č. 153 v ul. Politických vězňů 9 v Praze 1.

Za výbor klubu

H. Sovová 

Helena Grofová a PhDr. Jiří Zelina, dne 5.2.2020

Vážení členové Klubu společenských věd,

srdečně vás zveme k diskusi na téma Stav médií v České republice. Úvodní slovo přednesou tisková mluvčí KSČM Helena Grofová a PhDr. Jiří Zelina.

Tato klubová akce se koná ve středu 5. února, jako obvykle od 17 hodin v Praze v ulici Politických vězňů 9, v místnosti č. 153.

Za výbor klubu

H. Sovová

Doc. Jana Eichler           20.1.2020

Klub mezinárodní politiky spolu s Klubem společenských věd a OV KSČM Praha 1

zvou na vystoupení Doc. Jana Eichlera na téma

NATO- rozšiřování nebo expanze?

Vedle přednášky bude ke koupi autorova knižní novinka o NATO.

Akce se uskuteční 20.1.2020 od 17 hodin v zasedací místnosti č.76 Praha 1 Politických vězňů 9.