Co bude v roce 2021?

Anketa

Klub společenských věd Vám nabízí účast v anketě o odhadu některých společenských událostí a změn v ČR a ve světě, které proběhnou nebo nastanou do konce r. 2021. Svůj odhad můžete vyjádřit přímo zde, vyplněním elektronické ankety online nebo stažením dokumentu v pdf (a doc.) verzi, vytištěním, vepsáním křížku (x) do rubriky odpovědi 1 - 5 na pravé straně ankety, podle toho, která varianta je Vámi odhadována nebo vypište vlastními slovy a zaslat, po staru, na adresu KSV. Anketa bude uzavřena  25. února 2021.  

Odpovědi a zaslané papírové Lístky budou uschovány do konce r. 2021, poté vyhodnoceny a nejlepší odhadce získá titul "Prognostik Klubu za r. 2021" , získá hlavní cenu , ale budeme losovat i o ceny s Logem KSV. 

Ankety v tištěné verzi :)


ANKETA (elektronicky)

Pokyny:

U každé otázky je na výběr z více možností - klikněte POUZE NA JEDNU. V případě, že vyberete pole: "Jiná odpověď", svůj typ vepište do rámečku vedle otázky. U otázek bez výběru možností, rovnou vyplňte svou odpověď. Děkujeme