KLUB SPOLEČENSKÝCH VĚD

Návrat na hlavní stránku

Regionální skupina KSV Brno

Základní informace a dokumenty
(stanovy, historie, ...)

Kontakty

Členská přihláška (.doc)

Archiv - dosavadní aktivity Klubu

Ohlasy

Zahraniční kluby

Fórum společenských věd
(elektronická edice odborných textů)

Pořadatelé veřejně přístupných akcí:

Vzhledem k časovým nárokům na průběžnou aktualizaci neuvádíme termíny a témata konkrétních akcí, ale pouze seznam pořadatelů s odkazy na další zdroje informací.
Tento seznam není průběžně aktualizován. Stav je platný k datu uvedenému v levé části této stránky.
KSV neodpovídá za případnou nedostupnost uvedených internetových odkazů.

Akce jednotlivých pořadatelů se zpravidla nekonají v době letních prázdnin.

• Souhrnný kalendář akcí KSČM a dalších subjektů v Praze:

Zdroj informací: http://praha.kscm.cz/cs/aktualne/aktuality/kalendar-prazskych-levicovych-akci

• Klub mezinárodní politiky (KMP):

Obvyklé místo a čas konání akcí: Praha 1, Politických vězňů 9, velký sál č. 76 (1. patro), pondělí (1x měsíčně, obvykle 3. pondělí v měsíci) od 17,00
Zdroje informací o akcích: akce jsou pořádány ve spolupráci s naším Klubem společenských věd a jsou tedy uveřejňovány na tomto webu v našem termínovníku

• SPaS - Společenství práce a solidarity:

Obvyklé místo a čas konání akcí: v některé zasedací místnosti v přízemí Domu odborových svazů, Praha 3, nám. Winstona Churchilla, čtvrtek (1x za 2 týdny) od 17,00
Zdroje informací o akcích: avíza zveřejňovaná v Haló novinách nebo na stránkách http://www.alternativazdola.cz, popř. emaily rozesílané registrovaným zájemcům (kontakt: lkzen@seznam.cz)

• Masarykova demokratická akademie (MDA):

Obvyklé místo a čas konání akcí: podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.masarykovaakademie.cz

• FONTES RERUM (družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia):

Obvyklé místo a čas konání akcí: zpravidla Klub techniků, Novotného lávka 5, Praha 1, termíny nepravidelné
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.fontes-rerum.cz

• České mírové hnutí:

Obvyklé místo a čas konání akcí: nepravidelně, podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.mirovehnuti.cz nebo na facebooku

• PŠA - Pražská škola alternativ:

Obvyklé místo a čas konání akcí: podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.skolaalternativ.cz, popř. emaily rozesílané registrovaným zájemcům

• Výbor národní kultury:

Obvyklé místo a čas konání akcí: podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.vybornarodnikultury.cz nebo na facebooku

• Unie českých spisovatelů:

Obvyklé místo a čas konání akcí: podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.uniespisovatelu.cz

• Slovanský výbor ČR:

Obvyklé místo a čas konání akcí: podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.slovanskyvyborcr.cz

• Levicové kluby žen:

Obvyklé místo a čas konání akcí: podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza v Haló novinách nebo na stránkách http://levicovyklubzen.cz

• Společnost Julia Fučíka:

Obvyklé místo a čas konání akcí: podle pozvánek
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.facebook.com/SpolecnostJF

• Sisyfos - Český klub skeptiků:

Obvyklé místo a čas konání akcí: Praha 1, Národní tř. 3 (budova Akademie věd ČR), místnost č. 206, středa (1x měsíčně od září do května, obvykle 3. středa v měsíci) od 17,00
Zdroje informací o akcích: avíza na stránkách http://www.sisyfos.cz

Poslední aktualizace:
23.3.2019 © KSV, LA

webadmin@klubspolved.cz